Използвайте този банер, за да информирате клиентите за отстъпките, които са налични за вашите продукти.